Vad är Digital Marknadsföring?

Man samlar all marknadsföring som görs på internet eller någon form digitalt under just begreppet digital marknadsföring och som du förstår så blir det ett brett område med många olika delar.
Målet med den här typen av marknadsföring är att stärka sitt varumärke, driva och skapa affärer eller kanske ge någon form av service till potentiella eller befintliga kunder.

Genom att använda digital marknadsföring så skapar man och ges fler möjligheter att rikta sitt budskap mot nya målgrupper genom nya kanaler och enheter. Man kan jobba med sin digitala marknadsföring på olika sätt och genom olika typer bland annat genom seo, betald annonsering, annonsering på sociala medier.

Marknadsföring förr i tiden

Historiskt har man kunnat klara sig på att annonsera i t ex dagstidningen och sedan väntat på att kunderna skulle komma eller ringa på telefonen till dig. Idag är det inte så.
Det är än viktigare att du verkligen når igenom bruset och hittar din målgrupp på en gång. Mer traditionell marknadsforing (jag kallar den förr offline marknadsföring här) kräver en rätt stor marknadsföringsbudget och också en hel del tid för att nå ut med sin kampanj offline.

Tar vi t ex TV-reklam, radioreklam och direkt printreklam så är konkurrensen om att synas på utrymmet stort i förhållandet till tillgängligt utrymme och plats. Det är helt enkelt begränsat med plats/utrymme att annonsera på och då sätts priserna därefter.
Tar vi istället dagens digitala marknadsföring så är det ett tvärtom-förhållande - i stort sett oändligt med platser att synas på ger en billigare kostnad för att marknadsföra. Problemet och utmaningen blir istället att hitta rätt kanaler och plattformar att synas på.

Varför ska du investera i digital marknadsföring?

Jag tror att du vet en del om digital marknadsföring redan men vet du varför du ska investera i det och på vilket sätt?
Jag ger dig några exempel på fördelar med att investera i just digital marknadsföring och att ha en digital strategi för ert företags hemsida t ex.

1. Det första är mer mätbara insatser
Det är mycket enklare att mäta och se resultaten av din digitala marknadsföring jämfört med traditionell marknadsföring. Man använder sig av olika KPI:er för att avgöra om en kampanj t ex har varit givande. Du kan t ex mäta hur pass bra ni har lyckats med att sprida erat varumärke - "varumärkeskännedom". För att göra dessa analyser finns en stor mängd olika verktyg och ett av dem bättre just nu är Google Analytics.

2. Det andra är att du når rätt målgrupp
En av dem största fördelarna med digital marknadsföring är att du enkelt kan exponera ditt budskap för exakt den målgrupp du vill nå ut till. du kan enkelt bryta ner räckvidd och mottagar-parametrarna till t ex kön, ålder, intresse, geografi mm. Säg att du vill rikta din kampanj för fotbollskor till rätt målgrupp - då skulle du kunna rikta annonsen till killar mellan 18 - 25 år, bosatt i Göteborg och som har fotboll som intresse. Då når du ganska rakt på rätt personer.

3. En tredje stor fördel med digital marknadsföring är att du ser resultaten direkt och du får engagemanget och interaktionen omgående
I och med den digitala revolutionen som vi sett dem senaste åren så är det också enklare att nå ut snabbar och mer korrekt till din målgrupp. Vi tar som exempel att du driver en butik på nätet som säljer skor till kvinnor och män. Ganska enkelt kan du sätta upp en annons på t ex Instagram med ett budskap som gör att personer klickar på din annons och kommer till din hemsida där dem då uppmanas att göra ett köp eller någon annan form av konvertering. Smidigt, eller hur?